Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for å delta på kurs i regi av NAUTILA AS.

Generelle vilkår:

1. Ved påmelding er det inngått avtale mellom Nautila AS (Organisasjonsnummer: 921 620 756) og den påmeldte, om tjenestelevering av kurs til båtførerprøven.

2. Nautila forbeholder seg retten til å kansellere kurs på grunn av force majeure, for få påmeldte, sykdom eller andre hindrende årsaker. Ved tilfelle av kansellering vil deltagere som er påmeldt det aktuelle kurset få varsel på epost eller sms, det er derfor viktig at korrekt kontaktinformasjon blir fylt ut i påmeldingsskjemaet.

3. Det er bindende påmelding på kurset. Det gis anledning til å melde seg av kurset så lenge det gjøres 7 – syv – dager før kursets start. Eksempel: Kurset starter lørdag kl 9. Avmelding skal isåfall skje senest innen kl 9 lørdagen før. Evt. avmelding skal skje skriftlig til kontakt@nautila.no. Jf. angrerettloven § 22, bokstav m, frafaller den vanlige 14-dagers angrefristen ved tjenester knyttet til fritidsaktiviteter fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom, som eksempel båtførerkurs. Hvis personer som er påmeldt kurset ikke møter på kursdagen, blir det fakturert for full kursavgift. Ved fakturautsendelse tilkommer en fakturaavgift på 59 kr.

4. Strykforsikringen gjelder 1 – ett – år fra kursavgiften ble betalt, og kan brukes i forbindelse med alle planlagte kurs hos Nautila.no uavhengig av lokasjon. Eksemepel: Du deltok på kurs 01.08.2020, da kan du delta på alle våre kurs uten å betale ny kursavgift fram til 01.08.2021. Ved brudd på punkt 5 blir strykforsikringen kansellert. Strykforsikringen dekker ikke avgiften til Båtførerregisteret.

5. Forstyrrende atferd på kursdagen kan resultere i bortvisning hvis du er til bry for andre kursdeltagere. Kursavgift som er betalt blir ikke refundert i slikt tilfelle.

6. Eksamensavgiften kommer i tillegg til kursavgiften. Eksamensavgiften er et gebyr som betales på http://www.båtførerregisteret.no, til Norsk Test AS for prøve og utstedelse av sertifikatet.

7. Kursavgiften dekker undervisning og lån av utstyr, herunder linjaler, passere, skrivesaker, kart og datautstyr.

8. Betaling for kurset gjøres på kursdagen ved oppmøte i kurslokalet. Betaling gjøres med bankkort via mobil kortleser (iZettle terminal) eller VIPPS. Nautila har ikke mulighet for å ta kontant betaling. Kursdeltagere som ikke melder avbud innen avbestillingsfristen og som ikke møter vil få tilsendt faktura for betaling av kursavgiften.

9. Har du fått gavekort er dette gyldig som betalingsmiddel for kursavgiften på alle våre kurs. Gavekort må fremvises på kursdagen, dette kan gjøres på papir eller digitalt.

10. Undervisningen i Nautila AS’ båtførerkurs er til enhver tid oppdatert i henhold til «Pensum til båtførerprøven» fra Sjøfartsdirektoratet.

11. Vesentlige mangler i tjenestelevering eller kursets innhold kan reklameres til Nautila AS ved mail til kontakt@nautila.no innen rimelig tid etter kursdatoen.

Personopplysninger:
Nautila.no oppbevarer et minimum av personopplysninger som er nødvendig for å registrere og administrere deltagere på båtførerkurs, i samsvar med GDPR (General Data Protection Regulation, også kalt Personvernforordningen).
Personer som har registrert personopplysninger (herunder navn, adresse, tlf, email osv.) kan når som helst be om redegjørelse for hva disse opplysningene blir brukt til og om de ønsker disse opplysningene slettet. Henvendelser angående sletting av personopplysninger sendes til kontakt@nautila.no.