Vilkår og betingelser for å delta på kurs via NAUTILA AS (921 620 756) i regi av Norsk Maritim Kveldsskole (NMKS) ved ALFA KOMPETANSE AS (946 656 569).

Generelle vilkår:

  1. Ved påmelding er det inngått avtale mellom NMKS (Organisasjonsnummer: 946 656 569) og den påmeldte, om tjenestelevering av kurs. Nautila AS' rolle er kun som formidler av kurs i regi av NMKS.
  2. Påmelding er bindende for begge parter så fort NMKS har bekreftet plass på det oppsatte kurset via epost. Det gis anledning til å melde seg av kurset så lenge det gjøres 10 - ti - dager før kursets start. Evt. avmelding skal skje skriftlig til nmks@alfakompetanse.no. Avmelding etter denne fristen medfører full betalingsplikt. Påmelding senere enn 10 dager før kursstart er alltid bindende. Dette betyr at skolen ikke refunderer innbetalt kursavgift og heller ikke frafaller krav om slik avgift dersom man velger å ikke starte på kurs eller velger å avbryte påbegynt kurs.Man kan imidlertid starte opp igjen på et senere kurs innen 12 måneder uten annen tilleggskostnad enn eventuell generell prisjustering av kursavgiften og/eller eventuell kostnad ved nytt kursmateriell. Materiell som lånes ved skolen leveres  tilbake i ordentlig stand etter avsluttet kurs. Tapt eller ødelagt materiell må erstattes.
  3. Ved påmelding til kurs godtar man også vilkår og betingelser gitt av NMKS. Disse kan du finne her.
  4. NMKS forbeholder seg retten til å avlyse kurs om det ikke er tilstrekkelig med deltakere, eller om det oppstår andre praktiske forhold NMKS ikke har kontroll over. Eventuelle forhåndsinnbetalinger refunderes.

Personopplysninger:
Nautila.no oppbevarer et minimum av personopplysninger som er nødvendig for å registrere og administrere deltagere på kurs, i samsvar med GDPR (General Data Protection Regulation, også kalt Personvernforordningen). Ved å melde seg på kurs via Nautila AS godkjenner du at vi deler nødvendige personopplysninger med vår samarbeidspartner NMKS.
Personer som har registrert personopplysninger (herunder navn, adresse, tlf, email osv.) kan når som helst be om redegjørelse for hva disse opplysningene blir brukt til og om de ønsker disse opplysningene slettet. Henvendelser angående sletting av personopplysninger sendes til kontakt@nautila.no.