Vilkår og betingelser for kjøp av gavekort hos Nautila AS.

  1. Gavekortet er et verdidokument som dekker kursavgiften til båtførerkurs som arrangeres i regi av Nautila AS.
  2. Gavekort har en gyldighet i 1 - ett - år fra kjøpsdato.
  3. Det er ikke mulig å returnere gavekort og/eller få gavekortets verdi utbetalt i penger.
  4. Gavekort kjøpt på vår nettside har 14 dagers ubetinget angrerett jf. angrerettloven. Ved slikt tilfelle send en mail til kontakt@nautila.no med navn og Gavekort nr (bat XXX-XXX) der du ber om at gavekortet kanselleres. Legg også ved kontonummer som beløpet skal bli refundert til. Gavekortet blir da annullert og du får pengene tilbake.
  5. Nautila AS forbeholder seg retten til å kansellere kurs på grunn av force majeure, for få påmeldte deltagere, sykdom eller andre grunner som hindrer gjennomføring av kurset. Ved slikt tilfelle vil ikke gavekort bli tilbakebetalt og gavekortet må bli benyttet på et senere oppsatt kurs.
  6. Tapt eller mistet gavekort erstattes ikke.
  7. Ved kjøp av gavekort og videre påmelding gjelder Vilkår og betingelser for kurs i tillegg til de overstående vilkår.