Fritidsskipper World Wide (Astro-utvidelse) - D5LA

Kurspris 6.800,- inkl undervisningsmateriale. 

Om kurset:

Du kan bygge på fritidskippersertifikatet gjennom et tilleggskurs for utvidet fartsområde. Tilleggskurset vil være på 45 undervisningstimer, og bestått kurs vil gi deg rett til å føre et fritidsfartøy med skroglengde inntil 24 meter i uinnskrenket farvannsområde (alle farvann).

Astro-kurset dekker emnene:

  • Astronavigasjon
  • Verdensmeteorologi
  • Oseanografi
  • Publikasjoner og regelverk

Trykk her for datoer og steder.

D5LA-kurset leveres av vår samarbeidspartner Norsk Maritim Kveldsskole (NMKS).

Priser 2020:

Kurspris inkl. kursmateriell - kr. 6.800,-
Eksamensgebyr - kr. 650,-

Hvor har vi kurs?

  • Oslo
  • Bergen
  • Kristansand

For komplett oppdatert oversikt over steder og datoer se påmeldingsiden vår.

D5LA leveres av vår samarbeidspartner Norsk Maritim Kveldsskole (NMKS).