Fritidsskipper D5L - Fiskeskipper Klasse C

Kurspris 16900,- inkl undervisningsmateriale. 

Kast loss!

Om du er en bevisst båtfører, skal ha deg større skute eller være fører på fiskefartøy er dette kurset for deg. Flinke instruktører med lang bakgrunn fra sjøen sørger for at du blir styrt trygt og stødig igjennom undervisningen.

120 timer

Undervisningen foregår i klasserom og på fartøy. Kompaktkurs over 3 langhelger (torsdag-søndag). Fritidsskipper og Fiskeskipper kl C følger samme undervisning.


D5L Fritidsskipper

Fritidsskippersertifikat gir rett til å føre fritidsfartøy med skroglengde opp til 24 meter, utenfor næringsvirksomhet, i fartsområdet stor kystfart.
D5L kan i noen sammenhenger brukes i næring iht. 12 pax-forskriften.


Fiskeskipper Klasse C

Ved å inneha et fiskeskippersertifikat klasse C kan du være fører på norsk fiskefartøy opp til 15 meter/50 bruttotonn i fartsområde bankfiske I eller være vaktgående navigatør på norsk fiskefartøy opp til 24 meter/50 bruttotonn i fartsområde bankfiske I.

Om kurset:

Kurset som går over 120 skoletimer fører frem til sertifikat som gir rett til å værer fører av fritidsbåter inntil 24 meter lengde i stor kystfart og inneholder følgende teoretisk og praktiske emner/moduler.

 • Navigasjon
 • Navigasjonsmidler - teori m/radarobservasjon
 • Navigasjonsmidler - praksis ombord
 • Sjøveisregler og brovakthold
 • Skipslære
 • Sikkerhet (førstehjelp, brann, redning og nødssituasjoner)*
 • Teknologi/motorlære
 • Håndtering av fartøy - praksis ombord

Fiskeskippersertifikat C
Fører på norsk fiskefartøy opp til 15 meter/50 bruttotonn i fartsområde bankfiske I eller vaktgående navigatør på norsk fiskefartøy opp til 24 meter/50 bruttotonn i fartsområde bankfiske I.

D5L og Fiskeskipper klasse C har samme undervisning, men stiller forskjellige krav til fartstid for utstedelse
Se Sjøfartsdirektoratet sine sider for fartstidkrav.

Helsekrav kan du se her.

*Sikkerhet-modulen kan erstattes med godkjent grunnleggende sikkerhetskurs (IMO 50-IMO60).

Trykk her for datoer og steder.

D5L og Fiskeskipper Klasse C leveres av vår samarbeidspartner Norsk Maritim Kveldsskole (NMKS).

Priser 2020:

Kurspris inkl. kursmateriell ekskl. sikkerhet - kr. 16.900,-
Sikkerhet D5L - kr. 2.900,-
Eksamensgebyr pr. emne - kr. 495,-

Utvidelse til D5LA - Fritidsskipper World Wide:
Astro-modul (D5LA) tillegg - kr. 6.800,-
Eksamensgebyr Astro - kr. 650,-

Utstedelsegebyr til Sjøfartsdirektoratet - kr. 865,-

Hvor har vi kurs?

 • Oslo
 • Bergen
 • Fredrikstad
 • Bodø
 • Tromsø
 • Ålesund
 • Arendal
 • Kragerø
 • Kristiansand
 • Sandefjord
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Moss

For komplett oppdatert oversikt over steder og datoer se påmeldingsiden vår.

D5L og Fiskeskipper Klasse C leveres av vår samarbeidspartner Norsk Maritim Kveldsskole (NMKS).