Hva er fartsgrensen?

Syns du det kan være forvirrende å holde styr på alle de ulike fartsgrensene som gjelder på sjøen? Det er det mange som syns, og derfor har Kystverket nå laget …

Overgang til ny standard for fyr og lykter

I perioden 2019-2025 skal Kystverket legge om standard på norske fyr og lykter fra det særnorske systemet til IALA(International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities)-standarden. Etter at …

Nye fartsrestriksjoner i Oslo kommune

Oslo, og indre deler av Oslofjorden forøvrig, har lenge hatt særregler hva gjelder fartsbegrensninger på sjøen. Fra tidligere har det vært en fartsbegrensning på maks 5 knop nærmere enn 150 …

Nyttige nettsider for båtførere

velihavn.no (Oversikt over havner, drivstoffstasjoner, havnehotell etc.) Sjøveisreglene (fra Lovdata) Båtførerregisteret (portal for administrasjon og registrering til båtførerprøven) Småbåtregisteret (frivillig skipsregister administrert av Redningsselskapet) NOR (Norsk Ordinært skipRegister, administrert av Sjøfartsdirektoratet. …

Menn over 40 i 3 av 4 dødsulykker

I sommer hadde NRK en artikkel om at godt voksne menn dropper å ta båtførerprøven. Det til tross for at de står for 72% av dødsulykkene på sjøen. Dette har …

Tømming av kloakk fra fritidsbåter

Det er mulighet for mindre fritidsbåter å tømme kloakk på sjøen, så lenge det er minimum 300 meter fra nærmeste land. I noen kommuner er det totalforbud. Det oppfordres på …

Regler ved bruk av vannscooter

Forskriften kjent som “vannscooterforskriften” ble opphevet i mai 2017, og vannscootere må nå i all hovedsak følge ordinære regler som gjelder for fritidsfartøy på sjøen. Alle fartøy som er ført …

Ferdselsforbud på Hudøy, vest for Tjøme

I tidsrommet 22. juni–20. august er Hudøy i Færder kommune sperret for allmenn ferdsel. Unntatt fra dette er et område i syd og et område vest på øya (se bildet, …

Bruk av magnetkompass

Magnetkompasset er fortsatt vanlig å finne som navigasjonshjelpemiddel i båter, selvom det i dag finnes mange gode elektroniske løsninger. I et kompass er retninger delt inn i 360 grader. 0 …

Hvor kan jeg kaste søppel?

I utgangspunktet skal de fleste havner ta imot avfall fra fritidsbåter eller andre skip. Det kan kreves avgift for å levere avfall, men i de tilfeller det betales for kailigge …