Nå er det mulig å ta båtførerprøven hjemmefra!
Vi har tilbud på nettkurs til båtførerprøven. Sommertilbud KUN 579,-

 
To seilbåter har vinden inn fra samme side. Hvilken seilbåt skal vike?
Dersom du har strømmen på tvers av båtens retning. Er dette noe som først og fremst vil påvirke ....?
For å ha en mest mulig stabil båt ønsker vi å ha tyngdepunktet i båten plassert....

Hvilket sjømerke ser du her?
Hvor lang tid tar det å seile 10 nautisk mil dersom du har en gjennomsnittshastighet på 20 knop?
En seilbåt innhenter (tar igjen) en motorbåt i en trang led. Hvilket av fartøyene har vikeplikt?
Hva er deviasjon?

Hva er dette?

Hvilket sjømerker står på Langfluda?

Et fartøy gir 5 korte støt i lydsignalapparatet sitt. Hva prøver fartøyet å si?


Motorbåt B tar igjen/innhenter motorbåt A. Hvilken side av båten kan Båt B passere den andre på?
Hva slags fartøy er et fartøy merket med CE-kategori A?


Hvor nærme steder merket med dette symbolet kan du fiske fra båten din?

Hva kalles dette fortøyningstauet?

Du ser tykk oransjefarget røyk. Hva betyr det?
Hva er det første du bør gjøre dersom du har gått på grunn?

Hvilken kurs-pil er riktig?

Hva er er den vanligste grunnen til motorstans i fritidsbåter?
En nautisk mil er også det samme som ________?


Hvilket sjømerke tilhører dette kartsymbolet?