Nå er det mulig å ta båtførerprøven hjemmefra!
Vi har tilbud på nettkurs til båtførerprøven. KUN 579,-

 
Hva er er den vanligste grunnen til motorstans i fritidsbåter?
Til hvilket sjømerke tilhører dette kartsymbolet?
Hvor lang tid tar det å seile 10 nautisk mil dersom du har en gjennomsnittshastighet på 20 knop?
Hvorfor er det viktig å stenge/lukke dører, luker og lufteventiler ved brann om bord?
Hva er deviasjon?


Motorbåt B tar igjen/innhenter motorbåt A. Hvilken side av båten kan Båt B passere den andre på?I hvilken periode er det viktig å holde seg minimum 50 meter unna områder som er merket med dette symbolet?


To motorbåter er på kryssende kurs. Hvilken båt har vikeplikt?
To seilbåter har vinden inn fra samme side. Hvilken seilbåt skal vike?
Viser en kartplotter eller GPS alltid 100% riktig posisjon?

Hva ser vi her?

Hvilket kartsymbol passer best til denne situasjonen?


Hvilket sjømerker står på Langfluda?
For å ha en mest mulig stabil båt ønsker vi å ha tyngdepunktet i båten plassert....

Hvilken lyktekarakteristikk ser vi her?
Hva er det første du bør gjøre dersom du har gått på grunn?
En seilbåt innhenter (tar igjen) en motorbåt i en trang led. Hvilket av fartøyene har vikeplikt?
Du ser tykk oransjefarget røyk. Hva betyr det?
Hvilken side av båten regnes som grønn side av båten?
Hvordan kan du få best mulig rekkevidde på VHF'en din?