Nye fartsrestriksjoner i Oslo kommune

Oslo, og indre deler av Oslofjorden forøvrig, har lenge hatt særregler hva gjelder fartsbegrensninger på sjøen. Fra tidligere har det vært en fartsbegrensning på maks 5 knop nærmere enn 150 meter fra land, og denne gjelder fremdeles. Fra juni 2019 ble “Forskrift om fartsbegrensning i sjøen” for Oslo kommune endret med utvidet begrensing i de øvrige områdene i kommunen. Det er nå innført en fartsbegrensning på maks 25 knop i alle øvrige områder innenfor kommunegrensen som ikke er dekket av strengere restriksjoner.