Overgang til ny standard for fyr og lykter

I perioden 2019-2025 skal Kystverket legge om standard på norske fyr og lykter fra det særnorske systemet til IALA(International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities)-standarden. Etter at …

Nye fartsrestriksjoner i Oslo kommune

Oslo, og indre deler av Oslofjorden forøvrig, har lenge hatt særregler hva gjelder fartsbegrensninger på sjøen. Fra tidligere har det vært en fartsbegrensning på maks 5 knop nærmere enn 150 …