Tømming av kloakk fra fritidsbåter

Det er mulighet for mindre fritidsbåter å tømme kloakk på sjøen, så lenge det er minimum 300 meter fra nærmeste land. I noen kommuner er det totalforbud. Det oppfordres på …