Regler ved bruk av vannscooter

Forskriften kjent som “vannscooterforskriften” ble opphevet i mai 2017, og vannscootere må nå i all hovedsak følge ordinære regler som gjelder for fritidsfartøy på sjøen. Alle fartøy som er ført inn eller omsatt på det europeiske markedet etter 1998 skal ha et CE-merke. Et av kravene for å få CE-merke er at fartøyet skal være over 2,5 meter (8,2 fot). Vannscootere skal derfor ha en lengde på over 2,5 meter. Jetski er ikke tillatt utover organiserte sportsarrangementer eller trening ved godkjent sportsklubb. Det er ingen vannscootere som ble produsert før 2005 som har CE-merke, og det er et fåtall 2005-2006 modeller som har det.

Regjeringen har siden 2017 gitt oppgaven med å regulere bruken av godkjente vannscootere over til kommunene. Regjeringen krever at eventuelle lokale forbud skal være begrunnet i trygg ferdsel i spesielle områder, og ikke fungere som et generelt forbud.

I skrivende stund (midten av august 2018) så er det disse lokale reglene som gjelder:

 

 • Holmestrand og Sande kommune, Vestfold
  Ikke lov å kjøre over 5 knop innenfor en sone på 400 meter fra land (kalt forbudssone, se kart). I denne forbudssonen er det tillatt med transportkjøring under 5 knop så lenge dette gjøres med minimumsavstand på 30 meter så langt det lar seg gjøre. Kart over forbudssone Holmestrand og Sande.

 

 • Fredrikstad og Hvaler kommune, Østfold
  Ikke lov med sport- og lekekjøring i tidsrommet mellom 21-08. I områder mindre enn 200 meter fra land er det bare tillatt med transportkjøring under 5 knop. I Ytre Hvaler nasjonalpark er det totalforbud.

 

 • Lyngen kommune, Troms
  Totalforbud i Jægervatnet.

 

 • Hitra kommune, Trøndelag
  Som de gamle reglene i “vannscooterforskriften”. I et heldekkende belte 400 meter fra land er det ikke tillatt å kjøre fortere enn 5 knop. Innenfor 400 meter fra land skal du, så langt det lar seg gjøre, holde en avstand på min. 30 meter til land.

 

Det er flere kommuner langs kysten som er i prosessen å utforme forskrifter som kommer til å ramme bruk av vannscooter, så vi vil prøve å holde denne artikkelen oppdatert utover tiden som kommer.

Nautila tar forbehold om feil og endringer.