Regler ved bruk av vannscooter

Forskriften kjent som “vannscooterforskriften” ble opphevet i mai 2017, og vannscootere må nå i all hovedsak følge ordinære regler som gjelder for fritidsfartøy på sjøen. Alle fartøy som er ført …