Ferdselsforbud på Hudøy, vest for Tjøme

I tidsrommet 22. juni–20. august er Hudøy i Færder kommune sperret for allmenn ferdsel. Unntatt fra dette er et område i syd og et område vest på øya (se bildet, området med ferdselsforbudet er markert i grønt, og der ferdsel fortsatt er godtatt i rødt). Sperringen gjelder til og med år 2022.