Bruk av magnetkompass

Magnetkompasset er fortsatt vanlig å finne som navigasjonshjelpemiddel i båter, selvom det i dag finnes mange gode elektroniske løsninger. I et kompass er retninger delt inn i 360 grader. 0 grader er rett nord, 90 grader rett øst, 180 grader rett sør og 270 grader rett vest, så har man alt mellom for å oppgi mer nøyaktige kurser og retninger. Det er spesielt to faktorer som spiller inn når du skal ut og seile kurser etter et magnetkompass, misvisning og deviasjon.

Opp mot båtførerprøven så går ikke kompetansekravene utover det å kjenne til hva disse to faktorene er. Det kreves ikke å kunne korrigere for disse pga. den lille praktiske innflytelsen disse har på småbåt trafikk innaskjærs.

Misvisning er den forskjellen mellom den magnetiske polen som kompasset peker etter, og den geografiske pol (nordpolen) som vi navigerer etter på kartet. For å få en mer nøyaktig kurs å styre etter så må vi korrigere for denne forskjellen. I praksis så er det i norske farvann sørpå snakk om en mindre korrigering på ca 3-6 grader. Er det misvisning i et område er dette tegnet i kompassrosen på sjøkartet.

Deviasjon er den faktoren vi kan gjøre noe med. Dette handler om magnetiske felter som forårsakes ombord i vår egen båt som forstyrrer magnetfeltet til jorda som kompasset går etter. I en båt med mye metall (stålbåt, vaiere, motor) eller elektroniske anlegg vil vi oppleve forstyrrelse på kompasset. Er det et mindre problem kan du løse det ved å prøve å montere kompasset lengre unna ting som forårsaker magnetisme. I en stålbåt kan dette være vanskelig, og kompasset bør derfor kalibreres av profesjonelle.