Hvor kan jeg kaste søppel?

I utgangspunktet skal de fleste havner ta imot avfall fra fritidsbåter eller andre skip. Det kan kreves avgift for å levere avfall, men i de tilfeller det betales for kailigge eller havneavgift er det stort sett inkludert med avfallshåndtering i prisen.

Du kan se oversikt over de aller fleste havnene i Norge på www.velihavn.no.