Ferdselsforbud på Hudøy, vest for Tjøme

I tidsrommet 22. juni–20. august er Hudøy i Færder kommune sperret for allmenn ferdsel. Unntatt fra dette er et område i syd og et område vest på øya (se bildet, …

Bruk av magnetkompass

Magnetkompasset er fortsatt vanlig å finne som navigasjonshjelpemiddel i båter, selvom det i dag finnes mange gode elektroniske løsninger. I et kompass er retninger delt inn i 360 grader. 0 …

Hvor kan jeg kaste søppel?

I utgangspunktet skal de fleste havner ta imot avfall fra fritidsbåter eller andre skip. Det kan kreves avgift for å levere avfall, men i de tilfeller det betales for kailigge …